ilse for ikea 1

ilse for ikea 2

Jest kilka kobiet związanych z szeroko pojętą tematyką designu, które szczerze podziwiam. Jedną z nich jest Ilse Crawford, którą wielbię bezwzględnie. Jej idea designu humanistycznego jest mi bardzo bliska. Jej książki są przez mnie ?zaczytane?, zdjęcia i informacje o jej pracy starannie posegregowane a nad biurkiem zawiesiłam artykuł ze starego wydania NYT Magazine o Ilse. Ku inspiracji i ?poprawie nastroju. 

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o współpracy Ilse z Ikea. Kolekcja SINNERLIG zawierająca około 30 różnych produktów poczynając od mebli a na naczyniach skończywszy pojawi się w sklepach w okolicach sierpnia. Jak mówi Ilse będą to użyteczne, piękne, nie stworzone tylko do podziwiania i zachwytów przedmioty, wykorzystujące naturalne materiały takie jak bambus, korek, rattan, szkło. Na słowa: bambus, korek, rattan zawsze wysuwają mi się kolce na plecach, bo zazwyczaj (podkreślam słowo ?zazwyczaj? bo i w tej dziedzinie są geniusze) ich użycie jest dla mnie nie do zaakceptowania: pseudo ekologiczne, pseudo etniczne, wielkiepseudo naczjural (jak mówiła Ewa Minge) ozdoby do naszych nie tak naturalnych, nie tak etnicznych i nie tak eko domów. Ale nie u Ilse. Tu jest naprawdę pięknie i naturalnie, a zdjęcia promocyjne przypominają mi klimat i nastrój domu lankijskiego architekta Geoffrey?a Bawy. Myślę, że słowa Ilse najlepiej oddadzą ducha tego projektu:

?Obecnie tak wiele rzeczy jest racjonalnych, ale przyjemność też ma swoją funkcję. Musimy się przyzwyczaić do idei, że przedmioty sprawiają przyjemność, gdy się ich dotyka i zdać sobie sprawę, że możemy komunikować się za pomocą zmysłów. Podstawową wartością mojej współpracy z IKEA było połączenie racjonalności oraz uczuć i serca, jakie wkładamy w wytwór pracy naszych rąk (?). Chcieliśmy uwzględnić te wartości w codziennych przedmiotach, które wszyscy zaangażowani w prace nad kolekcją z chęcią by kupili, używali i kochali. Nikt z nas nie wyrzuca tego, co kocha. To jeden ze sposobów tworzenia zrównoważonego wzornictwa?.

Spójrzcie i sami oceńcie. Ja jeśli nic nie kupię (bo niczego nie potrzebuję, choć może dla jakiegoś dzbanuszka zrobię wyjątek, dzbanuszków nigdy dość:-), to na pewno będę podziwiać :-) A Wy co myślicie?

Cudownego weekendu Kochani!

...

There are few women in design world I truly admire. One of them is Ilse Crawford who I absolutely adore. I deeply share her humanistic idea of design. I?m simply devouring her books, the photos and information about her work are neatly sorted and the article about Ilse, that I found in an old issue of NY Magazine, hangs over my desk. As an inspiration and? to cheer me up.

I was happy to hear about Ilse's work for Ikea. The SINNERLIG collection of 30 various products from furniture to crockery will be in stores in August. As Ilse says, all things are useful and beautiful, but created to more than just admiration or delight, made of natural materials like bamboo, cork, rattan and glass. Such words as: bamboo, cork, rattan always make my hair stand on end. Usually (I emphasize word ?usually?, because there are some geniuses in this field too), I don?t accept that kind of stuff which looks like pseudo-ecological, pseudo-ethnical pseudo-ornaments in our not so natural, not so ethnical and not so eco houses. But not in Ilse?s case. Her designs are really beautiful and natural, and promotional pictures remind me the atmosphere of the house of Geoffrey Bawa, the architect from Sri Lanka. I?m pretty sure Ilse?s words would be the best to evoke the spirit of the project:

?Nowadays, so many things are so rational, but pleasure has its function too. We have to get used to the idea that objects can give pleasure when we touch them and realize that we can communicate through senses. The basic value of my collaboration with IKEA was a combination of rationality, emotions and heart we put into the work of our hands (?). We wanted to reflect these values in everyday objects that everyone involved in the work on the collection would happily buy, use and love. None of us get rid of things we love. That?s the way of creating sustainable design.?

Have a look and judge yourself. If I don?t buy anything (the truth is I don?t really need a thing, with maybe? one slight exception for a small jug, there?s never enough of cute jugs, right? :-)), I?ll admire all for sure :-) What are your thoughts? 

Have a wonderful weekend! 

TRANSLATION: BIAŁY KRÓLIK

{{ data.length }} comment{{ data.length == 1 ? '' : 's' }}
{{comment.Name}}{{comment.URL ? '':comment.Name}} said:
Name is too short (min 2 characters)!
Enter a valid e-mail address!
Enter a valid URL!
Comment is too short (min 2 characters)!
* Indicates a required field