08

08 1kreska808 2

kreska9

08 3

Illustrations for ZWIERCIADŁO magazine/